Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vecka 40 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Björkbergs förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 31 oktober 2021

Vecka 40 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:  Lena, Anette, Line    

Vecka:  40    

Mål- och kunskapsområde:  Normer och värden    

Nyfikenhetsfråga:  Vill du leka med mig?    

 

Barnen gör: Barnen fortsätter att leka familjelekar, tillverkar monster och leker monster, använder sig av aktivitetsväggen och delar in sig i lekgrupper, bygger hinderbanor, spelar Tripp trapp träd på ipad och tillverkar eget memory och spelar det tillsammans. Flera barn ber ofta om att få titta på väggen (projektor, vill se på film/dansa) efter lunchen, några barn ber om att få måla. Flera barn sätter sig spontant i soffan och bläddrar i böcker, visar intresse för språkfixarna. Barnen intresserar sig för snackisarna och pekar/frågar. Flera barn räknar på fingrarna. 
Vid in- och utgång är det många av de yngsta barnen som leker med små-legot och både kastar runt, häller ut och stoppar i mun.

     

Pedagogerna tänker: Barnen fortsätter att öva på lek och samspel, ljudvolymen blir oftast väldigt hög. En del barn sätter då händerna för öronen. Vi behöver arbeta med detta. Barnen övar upp sin balans och sina motoriska förmågor. Vi upplever det svårt att tillgodose alla barns önskemål, exempelvis kring att se på film efter lunchen/måla. Projektorn pga att det är så nära där barnen sover. Kan vi sätta upp en upprullbar vit duk vid soffhörnan så det går att projicera där? Kan vi möjliggöra att sitta och måla i smågrupper, planera in det så vi vet att det blir möjligt?
Barnen behöver utveckla sin förmåga att använda sig av korrekta prepositioner så som under/över/bakom/i etc, vi ser att många barn har svårigheter med detta. Vi behöver se över hallsituationen så att den blir dels säker för alla barn, men även så att vi slipper ge tillsägelser så ofta till de yngsta barnen.
Vi har testat Bornholmsgrupperna nu, i lite olika konstellationer, och kommit fram till att vi behöver göra vissa skiften utifrån barnens språkliga behov.

     

Analys/sammanställning lärande: Samspel, samarbete, lek, konflikthantering, fantasi- och föreställningsförmåga, matematisk förmåga, språkutveckling, motorik, digitalisering m.m.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?
Se till att alla barn får med en egen bild på deras Memory, skriv ut och laminera så det även blir analogt.
Göra barnen medvetna om ljudvolym, rösten och hörseln. Undersök hur vi kan göra med projektorn, om det går att ordna det i soffhörnan. Möjliggör för barnen att få stunder för att måla. Fortsätt projektet, med fokus på monsterlek. Skapa, läs, samtala om monster. Organisera lekar.       

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback