Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Väpplarna - socialt samspel (Kluringen)

Nyhammars förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 7 oktober 2021

Väpplarna - socialt samspel

 

 

 

Var är vi?

Väpplarna är ett läromedel som utmanar de äldsta barnen på förskolan på ett lustfyllt och spännande sätt. 

Materialet är uppdelat i fyra olika delar utifrån läroplanens mål och riktlinjer: socialt samspel, språk, matematik och NO/teknik.Med det här materialet vill vi att alla barn som ska upp till förskoleklass ska få förutsättningar att utifrån läroplanen få undervisning i de olika områdena och att det väcker nyfikenhet till fortsatt lärande för våra 5 åringar.

Väpplarna kommer från ordet väppling, som betyder klöver. I och med att materialet utgår från fyra ämnen passar fyrklövern som symbol. 

Varje ämne har en egen Väpplare och mönstret på väpplaren avslöjar vad den är intresserad av.

Vart ska vi?

Vi vill att barnen får en stärkt självkänsla och en positiv syn och trygghet på sitt egna lärande, såväl socialt som kognitivt. Materialet utgår från barnets egna nivå och utveckling. Det enskilda barnet har inga förväntans mål på sig, utan målet är att förskolan ska ha erbjudit en stimulerande undervisning där alla har fått chansen att prova på.

 

Hur gör vi?

Vi kommer att under året att dela upp Kluringen i två grupper. Där alla barnen kommer att göra hela upplägget av Väpplarna. Första delen handlar om socialt samspel. På bilden nedan ser ni de delar som tas upp. I den här perioden jobbar barnen med olika lära känna övningar och samarbetsövningar för att känna trygghet. Barnen börjar arbeta med det som finns i deras närhet, för att de ska lära känna varandra bättre, och för att det ofta är lättare att berätta om sig själv. Sen vidgar vi arbetet med saker som är nära barnet, som familj, hus och kompisar. 

                                             

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback