Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

FLAS PËR VETEN

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2021

Du ska få möjlighet att utveckla din självbild, träna din förmåga att se likheter och olikheter med andra. Stärka självförtroendet och inse dina egna förmågor.

Du kommer att berätta och skriva om

ditt namn, efternamn

när du fyller år, hur gammal du är

dina familjemedlemmar

var du bor

vad du tycker om/inte tycker om

vad gör dig glad/ledsen/arg

vad du gillar att göra på din fritid

din skola och dina kompisar


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback