Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Åk5 Procent, statistik och sannolikhet

Närlundaskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 17 november 2021

Vi kommer arbeta med Bråkform, decimalform och procentform Tabell och diagram Medelvärde, typvärde och median Sannolikhet

 

  LÄRANDEMÅL

När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sådana kunskaper och förmågor att de:

  • Du ska kunna visa på sambandet mellan bråkform, decmalform och procentform.

    Du ska kunna göra och läsa av tabeller och diagram

    Du ska kunna anväda dig av medelvärde, typvärde och median.

    Du ska kunna förstå dig på sannolihet.

  SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

Vi kommer att arbeta med laborativa övningar

Digitala hjälpmedel NOMP och Bingel.

Favoritmatematik sida 66-121

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS

Du kommer bedömmas på hur du delatar i klassrums diskusioner.

Du kommer få visa dina kunskaper under NOMP utmaningar.  

  BEGREPP

Bråkform- Ett tal skrivet som ett bråk.

Decimalform- Ett tal skrivet med decimaler.

Procentform- Ett tal skrivet som procent.

Frekvensktabell- En tabell där resulaten av en underskökning skrivs. 

Diagram- En undersökning som redovisas som en bild. 

Medelvärde- Ett medelvärde är det värde som ungifärligt representerar en grupp världen. 

Typvärde- Det värde som förkommer flest gånger i enn uppställning tal. 

Median- Det värde som hamnar i mitten vid en storleksrotering av världen. 

Sannolikhet- Hur stor chans det är att något ska inträffa. 

FÖRBEREDELSER HEMMA

Se filmer

Tal i procentform

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/matematik/olika-talformer/tal-i-procentform-ak-4-6

Tal i decimalform

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/matematik/olika-talformer/tal-i-decimalform-ak-4-6

Tal i bråk form 

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/matematik/olika-talformer/tal-i-brakform-ak-4-6

Sambandet mellan de olika formerna

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/matematik/olika-talformer/brak-procent-och-decimalform-ak-4-6

 

Vid sjukdom kan du även arbeta med aktiva NOMP-uppdrag


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback