Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Ute-Ugo planering solen vt. 2022

Dibber Växhuset förskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

Mål Att barnen ska få öka förståelse för naturen och miljö.

Genom att tillsammans med barnen möta allt naturen har att erbjuda med ett öppet sinne, nyfikenhet och engagemang för att förhoppningsvis sprida det vidare till dem. Vi ska titta på, undersöka, utforska och prata om bland annat olika sorters djur, växter och andra saker vi möter när vi är ute i naturen. 
Vi kommer att genomföra olika sorters enkla experiment med barnen för att väcka ett intresse för olika processer vi kan skapa här på förskolan. 
Vår återvinningssoffa kommer att fortsatt användas av oss tillsammans med barnen, vi sorterar återvinning där i och när den blir full går vi till ett sopsorteringshus för att återvinna det.

Målet med detta arbete är att barnen uppskattar att vistas i naturen och lär sig olika begrepp på det vi möter på vår upptäcktsfärd. Detta för att vi vill väcka ett intresse för djur, natur och allt det har att erbjuda.

 

De mål vi har valt ut ifrån läroplanen att sträva efter i denna planering är:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback