Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Utveckling av Humlans lärmiljö

Förskolan Örnen, Falun · Senast uppdaterad: 25 oktober 2021

Vi utvecklar vår lärmiljö och ger barnen fortsatta förutsättningar att ha det roligt, leka och lära här på förskolan.

Mål

Vi vill att varje barn ska ges fortsatta möjligheter att finna glädje, lek och lärande här på förskolan. 

 

Så ska vi jobba för att nå vårt mål

Genom att vara nära barnen, i deras lek på golvet, får vi en förståelse för vilka behov och intressen som finns i gruppen just nu. Därefter utvecklar vi vår lärmiljö och ger barnen fortsatta förutsättningar att ha det roligt och lära här på förskolan. 

 

Områden vi vill utveckla i lärmiljön:

 

Många av barnen tycker det är så roligt med vatten. Vi har nu ett rum för vattenlek inne och vår tanke är att, under hösten, bjuda in barnen att upptäcka vattnet tillsammans med olika material och leksaker.

Vi ser ett intresse för att gå till hallen och prova skor. Vi bjuder in den leken till avdelningen och fixar en låda med enklare kläder/skor att klä på och av. Här kan vi öva finmotorik och ha roligt. 

Det är roligt att upptäcka knappar, hjul och annat tekniskt. Vi vill skapa en tekniktavla, där barnen får möjlighet att vidare utforska teknik i vardagen. 

 

Vi har en väggyta där vi satt bilder på djur och deras olika bajs. Barnen går gärna hit och pekar, pratar, ljuder, sjunger, hämtar djurfigurer och samspelar med varandra. Vi utvecklar denna plats genom att sätta upp bilder på vad djuren äter

Precis intill vår förskolegård bor det några hönor och en tupp. Barnen tycker mycket om att gå dit och titta, prata, ljuda. Vi fångar upp det intresset och bjuder in en filthöna till avdelningen som värper ett ägg. Vi samlas vid matbordet och upptäcker ägget med flera sinnen; Titta, känna, smaka. 

Vi funderar vidare kring vår utemiljö och försöker hitta lockande lekmiljöer för barnen. Bilder, kabeltrummor som bord, fordon av en trädstam, bollar och rör o.s.v.

 

Barnen visar stor nyfikenhet inför kroppen. Vi bjuder in till mer upptäckande med hjälp av bilder på kroppen, i närhet av en spegel.  Här kan vi titta, peka, sätta ord på och möta varandra. Vart sitter min näsa? Hur låter det när vi spelar på munnen? Titta på bilderna, på varandra och i spegeln.

Många av barnen gillar att gå balansgång och balansera på olika material. Vi möter intresset och funderar på en längre planka att balansera på. Vi tänker oss att det kan finnas olika bilder på plankan som uppmuntrat till lärande och utforskande. Djur/färger/former. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback