Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Tid för lek och samspel Hösten 2021

Smassens fsk, Sandviken · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Lek tillsammans med 1 vuxen och 2 barn

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Nulägesbeskrivning

Skriv här: Vi ser att fler av barnen på Pastellen behöver träna på att samspela i leken tillsammans med sina kamrater. 

 

Vart ska vi?

Kom ihåg att koppla planeringen till de prioriterade målen i Läroplanen!

Koppla målen till vetenskaplig grund.

Skriv här: Vi vill att alla barn ska få möjlighet till att leka med kamrater.

Hur gör vi? 

Vi använder oss av materialet Tid för lek och samspel. Det är 2 barn som deltar, 1 barn (fokusbarn) som har svårigheter med att samspela i leken och 1 barn (stödbarn) som normalt leker med andra kamrater och som kan de 6 interaktionsfärdigheterna som är:

Dela med sig-erbjuda leksaker eller material för att initiera lek och interaktion

Framhärda-fortsätta att anstränga sig för att initiera social interaktion

Be andra att dela med sig-be andra barn om leksaker för att initiera lek och interaktion

Organisera lek-föreslå specifika aktiviteter eller teman för att få andra barn att leka eller interagera

Hålla med-instämma med andra eller reagera positivt på andras sociala interaktioner

Hjälpa till-erbjuda hjälp till eller be om hjälp från andra barn

 

Materialet följs noggrant och används under några veckor där en pedagog är tillsammans med barnen en stund under dagen och tränar på de 6 olika interaktionsfärdigheterna. Det är samma fokusbarn som är med under lekstunderna men stödbarnet kan variera utifall de barnet är ledig/sjuk. Det är viktigt att all personal på avdelningen är medvetna om vad som tränas under lekstunderna för att kunna använda sig av de olika begreppen under resten av dagen i barngruppen. Detta för att barnen ska få möjligheten att träna i den "fria" leken så att det inte glöms bort det som de får till sig under lekstunderna. Innan barnen får leka har vi något som heter minisamling, där pedagogen berättar tydligt vad som ska tränas just den dagen. Själva lekstunden med barnen är 6 minuter lång där pedagogen påminner om vad vi tränar på just den dagen. 

Planera undervisningen utifrån barnens intresse och tidigare erfarenhet mot prioriterade mål.

Skriv här: 

Beskriv vilket lärande, arbetssätt och förhållningssätt samt aktiviteter ni planerar att genomföra inom temat. 

Skriv här: 

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper och material

Skriv här: 

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

  • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

  • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback