Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Fysik 8A Akustik HT21

Tappströmsskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 11 oktober 2021

Akustik är läran om ljud, främst hörbart ljud. Ljud är små vibrationer och i en vidare mening omfattar begreppet även lågfrekvent ljud (infraljud) och högfrekvent ljud (ultraljud) även om dessa inte kan uppfattas med hörseln. I fasta material talar man om strukturburet ljud. Både buller och välljud behandlas inom akustiken. Ordet akustik kommer från den klassiska grekiskans ακουστός (akoustos), som betyder att kunna göra sig hörd. En person som arbetar professionellt med akustik kallas akustiker. Begreppet "akustik" är kanske mest bekant för allmänheten som beteckning för ljudkaraktären hos ett rum. Kortfattat, kan man säga att följande parametrar har betydelse för hur ljudet i ett rum uppfattas: ljudets utbredning och dämpning, som bestäms av lokalens utformning, materialval (ljudabsorption) och stomme (konstruktion och ljudisolering av väggar, golv och tak).

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Förstå vad ljud är
 • Förstå hur ljud sprids
 • Kunna ljudets fart i luft
 • Veta något om ljudets fart i andra ämnen 
 • Veta vad frekvens är och vilken enhet som används
 • Kunna förklara skillnaden mellan hög och låg ton, skillnaden mellan stark och svag ton samt skillnaden mellan toner och buller
 • Veta vad som gör att samma ton låter olika på olika instrument
 • Kunna förklara resonans
 • Veta vilka människans hörselgränser är och vilka ljud som ligger över och under dessa
 • Veta något om användning av ultraljud
 • Veta något om ljudnivå och hörselskador 
 • Veta något om bullerbekämpning
 • Kunna förklara dopplereffekten
 • Veta hur vi uppfattar att ljud reflekteras
 • Känna till någon praktisk användning av att ljud reflekteras
 • Veta något om mikrofon, högtalare och lagring av ljud

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Ett skriftligt prov.
 • Genomförande av laborationer.
 • Gör testuppgifter i Gleerups
 • Aktivt deltagande i undervisningen

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

 • Till varje delkapitel så hör det instuderingsuppgifter ("Testa dig" och "Förklara och resonera"). Dessa ska du alltid göra när du läser delkapitlet.
 • Veckoplanering finns tabell nedan
 • Översiktlig planering i Gleerups fysik
 • Till arbetsområdet får du också en begreppslista inne i TEAMS, som du ska fylla i. 
 • Utöver Gleerups och material i TEAMS så gör vi praktiska laborationer, och datorsimuleringar, för att bättre förstå fysiken.

 

AKUSTIK Veckoplanering

 

Vecka

Innehåll

Labbgr 1

Labbgr 2

Övrigt

V41

Inledning ID a6617

 

Kap 8.1 Ljus & Tryck a114

 


Kap 8.2 Ljud låter olika ID a37

Ljud Amplitud
Simulering

   

V42

Kap 8.3 Ljud som inte hörs  ID a687

 

Kap 8.4 Ljud som skadar ID a805

 

Ljud Amplitud

Simulering

 

V43

Kap 8.5Bullerbekämpning ID a556

 

Kap 8.7Dopplereffekt ID a685

 

Kap 8,8 Ljud reflekterar ID a806

Hur fort går ljudet

Gleerups

   

V44

HÖSTLOV

     

V45

Kapitel 8.9 Ljud kan omvandlas till el ID a782

 

Sammanfattning Repetition

 

Hur fort går ljudet

Gleerups

 

V46

PROV Akustik

     
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback