Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Datorer och programmering

Parkskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 11 oktober 2021

Arbetsområdet kommer att behandla vad datorer används till, vad som finns inuti en dator, vad som menas med datorprogram och vad som menas med programmering. Vi kommer också att beröra datorns historia och datorer i samhället.

I arbetsområdet får du kunskap om:

 • vad datorer används till.
 • vad som finns inuti en dator.
 • vad som menas med datorprogram.
 • vad som menas med programmering.
 • datorns historia.
 • datorer i samhället. 
 • programmering. 

 

Vi kommer att:

 • Ha lärarledda genomgångar
 • Klass- och gruppdiskussioner
 • Träna på olika begrepp
 • Kolla på film
 • Programmera i Scratch

 

Jag kommer att bedöma hur du tar dig an arbetet och hur du visar dina kunskaper i programmering. Du kommer även få visa att du lärt dig olika begrepp inom området genom ett prov i slutet av området. 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback