Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8 - 9

Religion åk 8 Islam, Hinduism och Buddhism

Österbyskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 11 oktober 2021

Under höstterminen kommer vi att fördjupa oss i religionerna islam, hinduism och buddhism.

Vad kommer vi att arbeta med?

  • En fördjupning av religionerna islam, hinduism och buddhism.
  • Vi kommer att göra någon form av jämförelse i slutet på arbetsområdet

 

Hur kommer vi att arbeta?

  • Gemensamma genomgångar.
  • Diskussioner.
  • Jobba med uppgifter i ne.se
  • Instuderingsfrågor
  • Filmer

Hur kommer du att bli bedömd?

  • Kortare kunskapskontroller på de olika religionerna
  • Gruppuppgifter
  • Deltagande i diskussioner

 

Film islam

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1632km

Film hinduism

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1634km?fromSearch=true

Film buddhism

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1635km?fromSearch=true


Läroplanskopplingar

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback