Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Hinduism och buddism

Prins Wilhelmgymnasiet, Flen · Senast uppdaterad: 11 oktober 2021

Vi börjar med en introduktion till ämnet religion. Sedan arbetar vi med två av världsreligionerna: hinduism och buddhism. Vi kommer att lära oss fakta om religionerna, jämföra dem och titta på hur samhället och religionen har påverkat varandra m.m.

Syfte och mål

Syftet och målet med att arbeta med det här området är att:

- du ska förstå vad en livsåskådning är, hur den kan påverka ens identitet.

- du ska få grundläggande kunskaper om de båda religionerna hinduism och buddhism.

- du ska kunna se likheter och skillnader mellan de båda religionerna 

- du ska få en ökad förståelse kring hur religion och samhälle påverkar varandra, samt hur människor påverkas av den tro de har och det samhälle de lever i.

Undervisning

- genomgångar

- Studi-filmer

- läsa i boken

- samtal och diskussioner

 

Examination

- Inlämningsuppgifter - svara på frågor om Livsåskådningar, Hinduismen och Buddhismen

- Prov i grupp - en jämförelse mellan de två religionerna


Läroplanskopplingar

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Matriser i planeringen
Hinduism och buddism
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback