Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

RL21 Svenska 1 kursplanering läsåret 21/22

Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 11 oktober 2021

Välkomna till Svenska 1! I kursen kommer ni få utveckla era förmågor skriva, läsa och tala för ett framtida yrkesliv. Vi kommer även förbereda för livet utanför skolan eftersom språket är en del av alla människors identitet. Vi kommer arbeta med moment som bland annat språksociologi och argumenterande text.

Svenska 1 är en 100 poängskurs och är schemalagd höstterminen 2021 till vårterminen 2022 med betygsättning i slutet av kursen.

Se preliminär (kan komma att uppdateras) kursplanering för läsåret här i Unikum.

 

Preliminär kursplanering för Svenska 1, läsåret 2021/2022

Kurslitteratur:

 

Svenska Impulser 1

Upplev litteraturen 1

 

 

 

 

   
   
     

Vecka, lekt.nr etc.

Moment, avsnitt, prov m.m.

33

Introduktion/Diagnos

34 

Språkriktighet/Novelläsning

35

Språkriktighet/Novelläsning

36

Språkriktighet/Novelläsning

37 

Språkriktighet/Novelläsning

38 

Språkriktighet/Novelläsning 

39 

Novellanalysprov 

40 

Låna bok/Praktiska skrivelser

41 

Praktiska skrivelser

42 

Referat - Kap “I skrivarverkstan” s. 150-154

43 

Referat – Kap ”I skrivarverkstan” s. 150-154

44

HÖSTLOV

45 

Referat – Kap ”I skrivarverkstan” s. 150-154

46 

Referat – Kap ”I skrivarverkstan” s. 150-154

47 

Referat/Prov 

48 

Skriva bokanalys

49 

Dikt/Läsförståelse

50 

Dikt/Läsförståelse

51 

Inga lektioner i svenska denna vecka eftersom skolan slutar på tisdagen den 21 dec. 

52

JULLOV

1

JULLOV

Argumenterande text/Låna bok (Läsprojekt)

Argumenterande text

Argumenterande text/Läsprojekt – teman och motiv! Berättarteknik och stilistiska begrepp - Kap ”Mot läsfåtöljen” s. 8-37

Prov i argumenterande text/Läsprojekt

Läsprojekt (gruppredovisning) 

Romanredovisning (skriftlig) – separat instruktion

8

SPORTLOV

Resonerande text

10 

Resonerande text

11 

Prov i resonerande text

12 

Hålla tal (ingår i NP)

13 

Hålla tal (ingår i NP)

14 

Öva på gamla NP

15 

PÅSKLOV

16 

Öva på gamla NP

17 

Nationellt prov onsdag 27 april samt fredag 29 april (läsförståelse & uppsats)

18 

Språksociologi (språklig variation) - Kap ”Koll på språket” s. 228-249

19 

Språksociologi (språklig variation) - Kap ”Koll på språket” s. 228-249

20 

Språksociologi (språklig variation) - Kap ”Koll på språket” s. 228-249

21 

Rest

22 

Rest

23 

Kursavslutning (Avslutning 10 juni)


Läroplanskopplingar

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback