Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Friidrott, Idrott och Hälsa Åk. 1-6. Grundskolan

Berga anpassad grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 oktober 2023

Du ska lära dig känna till några friidrottsgrenar samt få lära dig att utöva olika friidrottsgrenar. Du ska få träna på att utöva dom med rätt teknik.

Friidrott:

 

Syftet med undervisningen:

Känna till några olika friidrottsgrenar (höjdhopp, längdhopp, kula, spjut, kast med liten boll, löpning, stafett)

Träna löp-, hopp och kasttekniker.

Tänka på säkerheten i de olika friidrottsgrenarna.

Undervisningen:

  • Du kommer att få lära dig namnet på olika friidrottsgrenar.
  • Du kommer att få träna på att utföra flera olika friidrottsgrenar med rätt teknik.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma genom observation under idrottslektionerna om du:

  • kan nämna några olika friidrottsgrenar.
  • kan utföra några olika friidrottsgrenar och med hur väl teknik du utför dem med.
  • visar att du tänker på säkerheten när du utför några friidrottsgrenar.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback