Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 6

Planering åk 1 Idrott och Hälsa HT-21/VT-22

Kareby skola, Kungälv · Senast uppdaterad: 11 oktober 2021

Idrott och Hälsa är roligt och tillsammans kan vi skapa rörelseglädje!

Under hela läsåret i årskurs 1

ska du få lära dig:

 • enklare lekar och andra rörelseuppgifter inne och ute/naturen under olika årstider.
 • Enklare lekar och deras regler.
 • olika grovmotoriska grundformer som springa, hoppa, rulla, balansera, klättra osv.
 • att röra dig till musik.
 • olika säkerhetsregler för att minska skaderisken samt hur man är emot varandra.
 • enklare ord och begrepp som är förknippade med det vi gör.
 • med hjälp av kroppsspråk eller symboler kunna beskriva din upplevelse av olika aktiviteter.
 • något om Allemansrätten.
 • att passa och orientera dig efter en enkel karta över idrottshallen.

  

Du kommer att arbeta så här:  

Både ensam och tillsammans med andra kommer du att få prova på olika typer av enklare lekar, övningar, hinderbanor, redskapsbanor samt enklare rörelser och danser till musik. Du kommer också att få genomgångar i hur du t.ex. använder material och redskap på ett säkert sätt. Vidare kommer vi att prata om hur man är emot varandra och vad man skall tänka på när man utför övningar i grupp. Vi jobbar med Karebyskolans värdegrund och utgår ifrån skolans gemensamma värdegrundsord STARK. Du kommer att få prova på olika sorters lekar och samarbetsövningar både inne och ute. Du kommer också att få arbeta med allemansrätten samt röra dig i vårt närområde. Hur man klär sig efter väder och aktivitet. Du kommer att få genomgång i hur en enkel karta är uppbyggd, olika begrepp som beskriver rumsuppfattning, hur man passar en karta och hur man följer en enklare karta över salen.  Vi kommer att prata om olika enkla ord och begrepp som är kopplade till det vi arbetar med just nu och du kommer att få samtala om upplevelser av olika aktiviteter. Lektionerna kan bestå av både praktiska och teoretiska inslag. Du kommer också att få delta vid gemensamma friluftsdagar som skolan ordnar med.

 

Det här kommer jag att bedöma:

 • att du kan leka och röra dig på olika sätt inne och ute/naturen under olika årstider.
 • att du deltar vid olika enklare lekar och spel och kan med hjälp av en kompis eller vuxen förstå leken eller spelet och reglerna. 
 • att du kan genomföra enklare övningar som tränar grovmotoriska grundformer som springa, hoppa, rulla, balansera, klättra osv.
 • att du med stöd kan röra dig till musik.
 • att du deltar vid säkerhetsgenomgångar och försöker följa regler för att minska skaderisken.
 • att du visar förståelse av enklare ord och begrepp som är förknippade med ämnet Idrott och Hälsa.
 • att du med hjälp av kroppsspråk eller symboler kan beskriva din upplevelse av olika aktiviteter.
 • att du kan något om Allemansrätten.
 • att du kan tillsammans med någon passa och orientera dig efter en enkel karta över idrottshallen.

  


Läroplanskopplingar

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback