Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

9

Periodiska systemet

BALDERGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Atomers uppbyggnad är utgångspunkten för en djupare förståelse av olika ämnens egenskaper och struktur. Något som informerar om detta är det periodiska systemet.

När du läst detta område ska du kunna: 

 • Kunna namnet på partiklarna i atomen och vilken laddning de har
 • Kunna förklara varför atomer är oladdade
 • Veta vad atomnumret visar
 • Veta vad elektronskalen kallas och hur många elektroner de har plats för
 • Veta vad valenselektroner är och deras betydelse för att det skall bli kemiska reaktioner
 • Kunna vilken skillnad det är mellan period och grupp
 • Veta var metaller och icke-metaller finns i det periodiska systemet
 • Kunna ange kemiska egenskaper för alkalimetaller, halogener och ädelgaser
 • Kunna berätta hur joner bildas

Undervisningen

Vi kommer arbeta med:
 
 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor och diskussioner.

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Du kommer att bedömas utifrån dina skriftliga presentationer, muntligt under genomgångar och vid diskussioner.

 • Bedömningen utgår också från hur väl du kan använda modeller, begrepp och teorier för att förklara och beskriva olika frågeställningar.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Forska om ett ämne

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback