Skolbanken Logo
Skolbanken

Grön flagg - Djur och natur

De la Gardie förskola, Hörby · Senast uppdaterad: 25 oktober 2021

Vi har delat in detta tema i tre olika område: 1. Från jord till planta 2. Olika djur 3. Vår natur

Syfte: Vi vill väcka barnens intresse för djur, natur: vår närmiljö och för odling.

Hur ska det gå till: Vi kommer att undervisa både på samlingen och i mindre grupper.

                                 1. Från jord till planta. Här kommer vi att jobba med hela processen, från odling av frö till färdig planta.

                                 2. Olika djur. Här kommer vi främst att koncentrera oss på de djur som barnen visar intresse för. Vad heter                                                   djuren?, hur låter de?, vilken färg har de? var bor de? osv

                                 3. Vår natur. Vi kommer att titta på och undersöka vår närmiljö, både på vår gård men också hur det ser ut                                                   utanför grindarna.

Vår förväntade utveckling: Vi hoppas att barnen ska öka sin kunskap och sitt intresse för djur, natur och odling.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback