Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

GRNMATC

Algebra delkurs 4

Vuxenutbildningen, Borås Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Algebra

Algebra

I det här området kommer vi att arbeta med följande delar från det centrala innehållet i kursplanen:

  • Användning av variabelbegreppet i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer som är relevanta för eleven.
  • Hur mönster i talföljder samt geometriska mönster kan konstrueras och uttryckas generellt.
  • Metoder för ekvationslösning.

 

Viktiga begrepp (matteord) som du skall lära dig

numeriskt uttryck

variabel

algebraiskt uttryck

värdet av ett uttryck

mönster

talföljd

ekvation

balansmetoden

prövning

Träna mera

Uttryck med variabler

Mönster

Mönster (2)

Mönster (3)

Förenkling av uttryck (1)

Förenkling av uttryck (2)

Förenkling av uttryck (3)

Mer om uttryck - vilket svar är rätt

Multiplikation av parenteser

 

 

Ekvationer huvudräkning

Ekvationer balansmetoden

Ekvationer - askar och stickor

Ekvationer med obekanta i båda leden

Ekvationer med parenteser

Teckna ekvationer

Teckna ekvationer (2)

 

 

 

Inför prov

 

Provet omfattar kapitel 3 Algebra sid 110-164. Läs sammanfattningen sid 164-165 noga. Här ser du vad det är som du skall visa att du kan på provet. 

 

Här finns repetitionsuppgifter som du kan arbeta med: 

 

 

Övningsprov hittar du här:

 

 

 

 

Repetitionsuppgifter och filmer

(förväntade förkunskaper)

Fördjupningsuppgifter

Numeriska uttryck

Algebraiska uttryck

Värdet av ett uttryck

Mönster (1)

Mönster (2)

Ekvationer Balansmetode

Teckna ekvationer

Teckna ekvationer (2)

Ekvationer med obekanta i båda leden

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter