Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5

Energi

Tanumskolan F-6, Tanum · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Väckarklockans ljud väcker dig. Du kliver upp och tar en dusch. Ute blåser det kallt, men inne i huset är det varmt. Du lyssnar på musik medan du äter en rostad smörgås till frukost. Allt du just har varit med om har med energi att göra. Från ljudet av väckarklockan, vinden och värmen, duschen och musiken till den rostade smörgåsen i magen. Men var kommer all denna energi ifrån? Detta ska vi ta reda på i kapitlet om ENERGI!

Mål– syfte och konkretiserade mål

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Du ska kunna:

 • ge exempel på vad vi behöver energi till.
 • förstå vad energiprincipen innebär.
 • olika energiformer t.ex. strålningsenergi, lägesenergi, rörelseenergi och värmeenergi
 • ge exempel på olika energikällor.
 • veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi.
 • veta hur en elektrisk apparat fungerar, t.ex. en elvisp.
 • ge exempel på vad magneter används till.

Undervisning– genomförande och tidsplan

Under vecka 40-45 kommer du att lära dig mer om energi och energianvändning genom:

 • gemensamma genomgångar
 • diskussioner
 • läsa fakta i "Koll på NO"
 • undersökningar
 • filmer 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Du kommer att få visa din kunskap under våra lektioner genom din egna uppgifter, våra gemensamma diskussioner och undersökningar i grupp. I slutet av detta arbetsområde kommer du att få göra ett prov om ämnet. 

Se nedan vilka förmågor som ska bedömas.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback