Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Mitt i Prick 5A

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 19 oktober 2021

Ibland måste vi dela och det är inte säkert att det går jämnt upp. Hur gör man då?

Syfte

Utveckla dina förmågor att:

·       Kunna formulera och lösa problem, värdera valda strategier samt att föra och följa matematiska resonemang.

·       Kunna använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

·       Kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

·       Taluppfattning och tals användning

-        Rationella tal och deras egenskaper, samt hur talen kan delas upp och användas.

-        Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.

-        Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning.

-        Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.

·       Algebra

-        Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

-        Matematiska likheter och hur likhetstecknet används för att teckna ekvationer.

·       Sannolikhet och statistik

-        Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

·       Problemlösning

-        Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer

-        Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Hur

 

Du får träna på:

·       decimalform – tiondel, hundradel och tusendel

·       jämföra och storleksordna decimaltal

·       uppställning med flera växlingar

·       stapeldiagram

·       problemlösning

 

Vi kommer att jobba tillsammans mot tavlan.

Du kommer att få jobba självständigt / i grupp/ med en kompis.

Vi jobbar i matteboken, spelar spel, samtalar, färdighetstränar digitalt.

Kunskapskrav

·       Metod

Du ska kunna välja och använda en metod för att…

-        uttrycka heltal och delar som bråk- och decimaltal

-        beskriva och jämföra decimaltal

-        addera och subtrahera decimaltal

-        addera och subtrahera decimaltal med hjälp av en uppställning med växling

·       Begrepp

Du ska förstå och kunna använda begreppen…

-        Decimalform, decimaltal, decimaltecken, decimaler, bråkform, bråkform, bråktal, tiotal, ental, tiondel, hundradel, tusendel, heltal, talsort, större/mindre än, tallinje, talföljd, addera, subtrahera, term, summa, skillnad, uppställning, växla, likhet, stapeldiagram

·       Problemlösning, resonemang och kommunikation

Du ska kunna resonera kring, formulera och lösa problem genom att…

-        Jämföra bråk- och decimaltal och se mönster

-        Använda miniräknare och se mönster

Bedömning

 

·       Läraren bedömer dig under arbetets gång.

·       Du får utvärdera och självskatta dina kunskaper efter avslutat arbetsområde.

·       Efter avslutat arbetsområde får du göra ett test (finns i läroboken).


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Mitt i Prick 5A Decimaltal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback