Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Tema Nova - Mulles vän i rymden

Hedenhös föräldrakooperativa förskola, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 25 oktober 2021

Tre veckors block i Mullegruppen med fokus på rymden! Vi tar hjälp av Mulles vän i rymden: Nova.

Nova-temat är tänkt att utmana barnen i att lära sig mer om rymden, försöka sätta perspektiv på att jorden är relativt liten i förhållande till universum samt att väcka intresse för att tillsammans ta reda på mer om rymdens värld! Vi kommer att arbeta med skapande för att konkretisera det vi lär oss samt testa på exempelvis hur vi äter som en astronaut!

 

Vad ska barnen utveckla?

Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskaper kring rymden och enklare fysikaliska fenomen. Genom experiment, upplevelser och skapande får barnen möjlighet att upptäcka och utforska rymdens värld.

 

Beskriv vad barnen ska uppleva, utforska, fundera kring etc.

Nova temat börjar med att vi får möta Nova och få reda på mer om vem hon är för att sedan arbeta vidare med rymdens värld. Vi kikar på fakta, skapar, konstruerar och experimenterar! Arbetet kommer att dokumenteras genom att vi sätter upp ett solsystem i miniatyr på förskolan allt eftersom temat fortskrider. Vi forskar kring planeterna i vårt solsystem, och får längs vägen stöta på aktiviteter som Nova kommer med. Tex. Novastigen med uppdrag i skogen, testa på att äta som en astronaut mm. 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen
Grovplanering för tema
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback