Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Bokprojekt

223311 Förskolan Svandammsgården, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 4 november 2021

Det här läsåret gör vi en djupdykning i barnlitteraturen. Hur kan vi locka barnen att få en djupare förståelse för texter och bygga en grund för ett livslångt läsintresse?

 

 

Varför har ni valt detta område?

 

Språk är ett prioriterat område i Stockholmsstad, i år satsar hela stadsdelen på högläsning.

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen?

 

Hela barngruppen får bearbeta litteratur utifrån sina förutsättningar. Vi delar in barnen i tre åldersgrupper och väljer böcker och aktiviteter som ger lagom stimulans. De får fördjupa sig i texterna genom t ex: boksamtal, drama, måleri, kollage etc.

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 

 Målet är att alla barn utvecklar sin literacitet och får större läsvana och större läsintresse. 


Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

        Barnkonventionen?

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

•    Hur får vi in fysisk aktivitet?

       Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback