Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematikträning

Lillbergets förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 22 oktober 2021

Vi använder matematik ständig i vardagen utan att synliggöra det, med denna grupputbildning använder vi medvetet olika matematiska begrepp och tal.

Matematikträning

Bakgrund

Vi använder matematik ständig i vardagen utan att tänka på det. För att kunna synliggöra dessa färdigheter tränar vi matematiska begrepp i våra samtal och aktiviteter. Barnen blir mer medvetna om former, storlekar, räkning, mätning och jämförelser.

Syfte

Syftet med grupputbildningen med matematikträning vid samling och gruppaktivitet är att väcka barnens nyfikenhet och intresse för matematik. På gruppaktiviteter arbetar vi med former, mönster, storlek, antal och siffror.

 

Mål

– förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar.

– förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

– förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Vad som görs för att nå målet

·       Vi tränar med tydliga och enkla struktur inom matematik

·       Vi repeterar vad vi lär oss inom grupputbildning i andra situationer i vardagen, till exempel säga jag till ett barn gå hämta kritor i lådan blir det lite diskussion om vilka låda? vart ligger den? Hur lång är den om man räknar steg?   Och mycket mer om lokalisering, räkning och former.

·       Vi påminner oss ofta att vad vi gör och säger handlar mer eller mindre om matematik.

·       Vi pedagoger observera barnens intresse och förmågor och utifrån det hittar vi ett sätt för aktiviteter inom områden.

·       Vi hittar kombination och sammankoppling mellan matematik och gemensamma teman ”Känslor”


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback