Skolbanken Logo
Skolbanken

Harry Potter - Tema

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 15 oktober 2021

Harry Potter är ett önskat temaområde på Fritidshemmet Stjärnan och med stundande Halloween kände vi att temat passade bra. Med hjälp av skapande aktiviteter, lek och samtal ska vi beröra många delar av Harry Potters magiska värld tillsammans med eleverna.

Syfte: 

Temaområdet har uppkommit utefter att vi lyssnat in elevernas önskemål kring områden de vill arbeta kring på fritids. Under årskurs 1 fick även eleverna chans att se första och andra Harry Potter filmen på fritids och ett stort intresse väcktes efter detta. Temaområdet tycker vi även passar ihop med årstiden och med stundande Halloween.

Syftet med undervisningen är att eleverna kommer få utforska Harry Potters värld genom samtal, lek och skapande aktiviteter. Bland annat kommer eleverna få skapa egna trollstavar med hjälp av naturmaterial som vi målar, de som vill får testa att sy egna "djur", vi kommer att testa på "mugglar-quidditch" tillsammans utomhus. Vi kommer även låta eleverna göra ett quiz som gör att de blir indelade i de olika "elevhemmen" som finns på Hogwarts och sedan diskutera hur alla olika personlighetsdrag och människors olikheter och likheter behövs i det vardagliga livet. Här berörs värdegrundsfrågor. Temat kommer avslutas med en Harry Potter fest där eleverna får klä ut sig om de vill, då vi kommer pynta hela Stjärnans lokal med pyssel från veckorna.


Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplanen.LGR 11, kap 4. Fritidshemmet. Syfte:

  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

   Centralt innehåll

  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

 

Vad eleven ska lära sig:

 • Eleverna kommer få möjlighet att skapa på olika sätt och med olika sorters verktyg
 • Eleverna kommer få möjlighet att delta i olika fysiska aktiviteter 
 • Vi kommer genom reflekterande undervisning tillsammans med eleverna diskutera begrepp som ont vs gott, hur de olika elevhemmen behövs och kompletterar varandra, samt diskutera frågor eleverna har kring Harry Potters värld då många har sett första och andra filmen samt några har börjat läsa böckerna.

 

Hur eleven kan visa sina kunskaper:

 • Eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper genom de olika reflekterande och praktiska situationer som kommer ske
 • Vuxna kommer finnas med för att komma djupare i diskussioner och praktiskt skapande, samt observera under de praktiska övningarna och diskussionerna kring detta

Utvärdering

Utvärdering kommer ske under vecka 45

                                                           


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback