Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA02

Svenska som andraspråk 2: Skönlitterär analys (Tema Stress) (SA20)

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 15 oktober 2021

I det här momentet ska vi möta samtida litteratur inom ett tema - stress. Vi börjar i temat med diskussioner kring temat med hjälp av våra kuratorer på skolan, för att sedan börja arbeta med noveller. Därefter delar vi upp oss i mindre grupper och läser olika böcker inom temat tillsammans med skolans bibliotekarier.

Examination

  • Examinerande lässtopp (4 tillfällen)

Material 

  • diskussioner om stress
  • arbete med noveller (övning!)
  • lässtopp 
  • lärobok

Momentschema

 

v

onsdag 10:30-12:05

fredag 14:20-16:00

v 41

Avslutande lektion förra momentet (polis, film, diskussion, vittnesövning)

Uppstart nytt moment (skönlitterär analys)

besök Åsa och Camilla (tema stress)

v 42

Arbete med noveller

Presentation av uppgift, låna böcker 

Eget arbete med läsning & förberedelser lässtopp

v 43

Lässtopp 1

Eget arbete med läsning & förberedelser lässtopp

Eget arbete med läsning & förberedelser lässtopp

v 44

   

v 45

Lässtopp 2

Eget arbete med läsning & förberedelser lässtopp

Eget arbete med läsning & förberedelser lässtopp

v 46

Lässtopp 3

Eget arbete med läsning & förberedelser lässtopp

Eget arbete med läsning & förberedelser lässtopp

v 47

Lässtopp 4

Nytt moment

 


Läroplanskopplingar

Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback