Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kroppen och kläder

Gemensamt i Ludvika, Ludvika · Senast uppdaterad: 15 oktober 2021

Vårt tema är kläder, ytterkläder och skogen.

  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • Lpfö 18
    Förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  • Lpfö 18
    Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

 

 

Var är vi?

Hjälpfrågor:
Samlad beskrivning av nuläget.
Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?
Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

 Vår nya barngrupp håller på att lära sig att klä på sina ytterkläder och att sätta på sig skorna på rätt fot. Vi har märkt att  barnen har svårigheter med kroppsdelarna .Barnen tränar på olika ljud ute och inne. Vi håller på att träna barnen att bli bekväma att vara i skogen, dom har svårt att gå och röra sig på ojämn mark. Vi läser böcker om ytterkläder, kroppsdelar.

 

Vart ska vi?

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 
Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckling

Vi strävar efter att barnen ska kunna klä på sig själva och att dom ska benämna vad kläderna heter och vad kroppsdelarna heter och vad dom sitter på kroppen. Vi vill att barnen ska få ett intresse för våran natur och att dom ska få träna på grovmotorik. Vi vill att barnen ska kunna lära sig att ta instruktioner.  

  


Hur gör vi?

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

Vi arbetar i smågrupper och använder oss av bilder på våra samlingarna. Vi låter barnen få träna med deras kläder.

Vi använder oss av kroppspussel och rörelsesånger ramsor. Vi ska rita och klippa ut kropp i kartong den skall barnen få träna kroppsdelar och  klä på den. Vi läser böcker om kroppen och ytterkläder. Barnen skall få leta olika djur i skogen och få träna hinderbana  med material från skogen.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter