Skolbanken Logo
Skolbanken

Idrott och hälsa Trumman

Trollebo Förskola , Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 15 oktober 2021

Vi jobbar mycket med rörelse på vår förskola, i fler olika former, här nedan tydliggör vi vår strävan till att fysisk aktivitet ska vara något lustfyllt, roligt och utmanande,

Mål: Vi vill att alla barn ska få uppleva glädjen i fysisk aktivitet. Vi strävar efter att utmana alla individer där de befinner sig i sin glädje till rörelse. Men även uppmuntra till matglädje, upptäcka det fantastiska i en bred och varierad kost.

Syfte: Syftet med detta är att barnen ska utvecklas motoriskt, samt få en bättre kroppsuppfattning och koordinationsförmåga. Den fysiska aktiviteten ger utrymme till samspel och turtagning och ger barnen möjligheten att stärka sin självkänsla. Denna typ av aktivitet ger även barnen tillfällen att lyssna och lära efter instruktioner på att glädjande och lustfyllt sätt. Rörelse ska vara roligt och det vill vi stärka och bidra till i barnens vardag på förskolan. Syftet är även få upp ögonen för en god och hälsosam kost som hjälper oss orka dagen, samt att orka utföra olika fysiska aktivitet. 

Hur: Vi har rörelseaktiviteter varje dag, bland annat Miniröris och Fredagsfys. På hösten har vi en hälsovecka där barnen varje förmiddag får prova en ny rörelseaktivitet efter sina egna förutsättningar. Veckan avslutas med det årliga Trolleboloppet. Andra exempel på rörelseaktiviteter är uppdragskort, dans, gympa, balansövningar och yoga som vi kommer prova med barnen. Vi utvecklar ständigt gården för att göra den mer inbjudande till lek och rörelse. Vi är utomhus oftast två gånger om dagen och barnen sover utomhus efter lunchen. 

Vi pratar om varför vi rör på oss, arbetar med rörelseglädje och tar tillvara på den goda och näringsrika mat vi får på förskolan? Varför behöver vi äta? Vad mår kroppen bra utav? Vi är en så gott som sockerfri förskola. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter