Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Geografi: Europa

Stadsöskolan, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 22 oktober 2021

Europa

Innehåll

Ordet geografi kommer från de grekiska orden geo som betyder jord och grafein som betyder beskriva. Geografi betyder alltså beskriva jordytan vilket vi ska göra under några veckors tid.

 

Detta kommer du får lära dig:

- Jordens uppbyggnad: Krafter som påverkar jordytan och vulkaner.

- Hur Europa ser ut: Stora bergskedjor, kuster, lågland, skog och tundra.

- Europas länder och huvudstäder. 

- Europas klimat: Vad som påverkar klimatet och vad växthuseffekten är.

- Medelhavet, Östersjön och floder.

- Befolkningen i Europa.

- Europeiska unionen.

- Följande länder kommer vi gå in lite mer på: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Polen, Ryssland, Spanien, Grekland, Italien, forna Jugoslavien.

- Även om fokus ligger på Europa så vill jag att ni känner till jordens 7 världsdelar: Europa, Asien, Afrika, Oceanien, Sydamerika, Nordamerika och Antarktis. 

 

Vi kommer att använda oss av böckerna Upptäck Europa och Koll på Europa. Vi kommer att se på geografens testamente: Europa. Vi kommer att använda oss av Gleerups online, seterra, bingel etc. 

 

 

Diagnoser:

Europas länder och huvudstäder (Vi bestämmer ett datum som passar). Du kan träna på Seterra.

Diagnos på instuderingsfrågor (V 48).

Par/grupparbete om ett land i Europa + redovisning

Planeringen är på ett ungefär (det kan tillkomma eller försvinna något).

V 42

Introduktion av ämnet.

Geografens testamente del 1

V 43

Jordens uppbyggnad, hur Europa ser ut och Europas länder och huvudstäder. Vi bestämmer ett datum för förhör.

 

Geografens testamente del 2

V 44

Lov

V 45

Europas länder och huvudstäder.

 

Geografens testamente del 3

V 46

Europas klimat, Vatten, Europas befolkning, Europeiska Unionen

 

Geografens testamente del 4

V 47

Repetition + arbete inför diagnosen.

 

Geografens testamente del 5

V 48

 

V 49

Geografens testamente del 6

Diagnos Europa

Par/grupparbete

Geografens testamente del 7

V 50

Par/grupparbete

Geografens testamente del 8


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Spanien
Ryssland
Polen
Frankrike
Storbritannien
Tyskland
Jordens uppbyggnad
Forna Jugoslavien
Grekland
Italien

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback