Skolbanken Logo
Skolbanken

Gympa i Allerum - UTKAST

Borgmästarskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Gympa i Allerum, hinderbana och lekar...

Vi har gympa i Allerums idrottshall. 

Inom ramen för denna aktivitet kommer varje elev...

... att åka buss till och från idrottshallen

... att få uppleva en idrottshall

... få möjlighet att träna på de motoriska grundformerna

... prova på olika redskap och material som finns i idrottshallen

... få möjlighet att delta i styrda lekar och aktiviteter, såsom fallskärm eller enklare samspelslekar

... få möjlighet att delta och träna på avslappningsövningar till musik


Läroplanskopplingar

Grundläggande motoriska rörelser, med och utan redskap.

Kommunikation om upplevelser av olika aktiviteter.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Eleven deltar i kommunikation om rörelse och hälsa. Eleven deltar i att hantera risker och nödsituationer.

Matriser i planeringen
MOTORIK Lgr11, bedömningsmatris klass D - Borgmästarskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback