Skolbanken Logo
Skolbanken

Samling Skogsmyrorna

Förskolan Sandgärdan, Umeå · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Under våra samlingstunder jobbar vi med tecken som stöd. Varje vecka har vi ett nytt tecken som vi introducerar. Under en tid har vi tränat på färger. Ett roligt och lekfullt sätt att lära sig tecken är även genom olika sånger.

Skogsmyr samling.

Vid våra samlingstunder har vi en tydlig början med en Börja sång och en avslutningssång ( med tecken)

Börja sång: Här är jag och här är du

här är vi tillsammans nu

vi kan ta varann i hand hålla den så fint vi kan 

här är jag och här är du här är vi tillsammans nu. 

Slutramsa : Tack för i dag slut för i dag men innan vi går vi vinkar med fingrar och tår.

Vi har tränat bla annat färger med tecken och vi leker olika lekar. 

Ex hatten på huvudet där vi tar upp något från hatten och visar med tecken för de andra som får gissa vad det är.

Gubben i lådan och  björnen sover är populära. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback