Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Demografi

Rönnowskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 oktober 2021

Befolkningslära, eller demografi som det också kallas, är en vetenskap där man bl. a. studerar befolkningens storlek och fördelning mellan olika åldrar. Med hjälp av befolkningslära kan man planera och anpassa samhället till framtida behov och skaffa en beredskap för framtida problem och utmaningar.

En utveckling mot en bättre framtid ställer stora krav på jordens invånare. Det finns inga snabba svar och lösningar på jordens ödesfrågor. Det måste finnas en balans mellan ekonomisk utveckling och ekosystemen. Det behövs en hållbar utveckling om jordens 7 miljarder människor ska kunna få ett bra liv. Vi kommer att jobba med temat "Fattiga och rika i världen" i Samhälle idag 9 och temat "Jordens befolkning" och "Fattigdom och utveckling" från läroboken Geografi 9

Se SO - Classroom för uppgifter kopplade till området


Läroplanskopplingar

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback