Skolbanken Logo
Skolbanken

Flugans planering v. 42

Blidö förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Kroppenprojekt på Flugan

Syfte

Vi upplever det som att vår barngrupp gillar att mäta, räkna och jämföra. Vi tänker att vi denna vecka ska fortsätta med mätning som vi gjorde förra veckan. De äldsta barnen ska få mäta sig själva med hjälp av tumstock och klossar, samt jämföra med varandra våra längder. De yngsta barnen ska få fortsätta med rörelse och dans och röra på sin kropp. 

 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

Viktigt att lära känna sin kropp och hur den fungerar. Vi får in matematik naturligt i detta ämne. Vi tänker att arbeta med kroppen är väldigt tacksamt då vi får in mycket i detta. 

 

 

Planering för att nå målet/målen:

Hur lägger vi upp arbetet?

Kerstin tar de äldsta barnen och mäter eftersom hon har uppgift till matematiklfyftet också. 

Den andra gruppen kommer få erbjudas att arbeta med kroppen, sång, dans och rörelse om vår kropp.

 

 

 För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

 Praktiskt. Bygga, arbeta med våra kroppar. 

 

 

Mål:

 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande vecka gör ni era reflektioner och efterföljande analyser kopplade till de mål ni satt upp för veckan. 

 

 

 

Reflektionsfrågor:

 

Vad har vi gjort?

Vilket innehåll/ vilken metod har vi använt oss av?

Hur har det gått?

 

Analysfrågor:

Varför blev det som det blev, när vi gjorde som vi gjorde?

Vilka effekter gav det, på vilket sätt och varför?

Är det något i vår pedagogroll som vi behöver ändra på?

Hur går vi vidare? Behöver vi ändra fokus eller inriktning?

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback