Skolbanken Logo
Skolbanken

Saxofonen Idrott och hälsa

Trollebo Förskola , Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Vi jobbar mycket med rörelse på vår förskola, i fler olika former, här nedan tydliggör vi vår strävan till att fysisk aktivitet ska vara något lustfyllt, roligt och utmanande,

Mål: Vi vill att alla barn ska få uppleva glädjen i fysisk aktivitet. Vi strävar efter att utmana alla individer där de befinner sig i sin glädje till rörelse. Men även uppmuntra till matglädje, upptäcka det fantastiska i en bred och varierad kost.

Syfte: Syftet med detta är att barnen ska utvecklas motoriskt, samt få en bättre kroppsuppfattning och koordinationsförmåga. Den fysiska aktiviteten ger utrymme till samspel och turtagning och ger barnen möjligheten att stärka sin självkänsla. Denna typ av aktivitet ger även barnen tillfällen att lyssna och lära efter instruktioner på ett glädjande och lustfyllt sätt. Rörelse ska vara roligt och det vill vi stärka och bidra till i barnens vardag på förskolan. Syftet är även att få upp ögonen för en god och hälsosam kost som hjälper oss orka dagen, samt att orka utföra olika fysiska aktiviteter.

Hur: Genom att erbjuda barnen en väl avvägd dag fylld med olika utmaningar där vi tillsammans rör oss och värnar om vårt välmående. Rörelse i forma av dans, yoga, balansövningar, springlekar och aktiviteter där rörelse ingår. Under våra besök i skogen ges barnen möjlighet att träna sin grovmotorik. Under måltiderna pratar vi om det som serveras och uppmanar barnen att smaka på det som erbjuds.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback