Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Geografi: världsdelar och världshaven

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Vi lär oss om jordens utseende, världsdelar, världshav och väderstrecken

Jordgloben

Vi undersöker världsdelarna närmare och lär oss vad de heter och var på jordklotet de ligger.

Vi undersöker världshaven och lär oss vad de heter.

Vi lär oss skillnaden på världsdel och kontinent. 

Eftersom eleverna är så intresserade av djur blir det att vi lär oss om vilka djur som lever i olika världsdelar.

Vi pratar också om några kända platser, klimat och mat. 

För att kunna orientera oss m hj a kartan lär vi oss de fyra väderstrecken. 

Viktiga begrepp: världskarta, kontinent, världsdel, världshav och väderstreck.


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen
Världsdelarna och kartan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback