Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Handstil, stavning och skrivregler

Karlbergs skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Du ska genom detta arbete utveckla din förmåga att skriva med läslig handstil och använda versal, gemener, mellanrum och punkt på rätt sätt. Du ska även utveckla din förmåga att kunna stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Vad ska vi arbeta med?
 • Arbetsboken i Livet i Bokstavslandet.
 • Avsnitten på urplay.se
 • Läsläxa och skrivläxa

Hur ska vi arbeta?

 • Vi synliggör stavningsorden i klassrummet som vi kallar för ordväggen. 
 • Vi samtalar och diskuterar stavningsorden.
 • Vi skriver hela meningar. 
 • Vi arbetar med orden på olika sätt.
 • Öva på din handstil genom välskrivning.
 • Stavningsläxor och skrivläxor

Vad ska du lära dig?

 • Du ska lära dig att skriva med en läslig handstil.
 • Du ska lära dig att kunna stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Du ska lära dig skrivregler: versal, gemener, mellanrum och punkt. 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • Genom olika inlämnade arbetsuppgifter där du visar att du kan skriva med en läslig handstil. 
 • Genom olika texttyper där du visar att du kan skriva och stava orden rätt från ordväggen. 
 • Genom olika inlämnade arbetsuppgifter där du visar att du kan använda skrivreglerna rätt.

Tips till vårdnadshavare

 • Stötta och uppmuntra i läs- och skrivprocessen.

Länkar

https://urplay.se/serie/178136-livet-i-bokstavslandet, säsong 2

Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback