Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Matematik förskoleklass 21/22

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Matematik genomsyrar vår vardag. Undervisningen skall bidraga till att eleverna skapar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i vardagen.

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Sortering
 • Mönster
 • Tärningsbilden
 • Begrepp
 • Ramsräkna
 • Talraden
 • Siffrorna 0-9
 • Siffra antal
 • Problemlösning
 • Programmering
 • Rumsuppfattning
 • Mäta och uppskatta
 • 5-kompisar
 • 10-kompisar
 • Talens grannar

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamma genomgångar och samtal kring matematik
 • enskilt, med en kompis eller i grupp (EPA)
 • med laborativt material, spel, ipad
 • arbetsblad
 • Film

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • aktivt deltagande i undervisningen
 • samtal
 • laborationer 
 • gruppövningar
 • redovisning
 • dokumentation

 

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback