Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Der Sprung 2, kapitel 2, 3, 5

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

presentera sig och sin familj ställa frågor årstider och månader väderuttryck yrken frågeord räkneord 0-100 grammatik: stor eller liten bokstav, uttalsregler, tilltal med du, ihr och Sie

Övergripande mål

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

 • presentera sig och sin familj
 • ställa frågor
 • årstider och månader
 • väderuttryck
 • yrken
 • frågeord
 • räkneord 0-100
 • grammatik: stor eller liten bokstav, uttalsregler, tilltal med du, ihr och Sie

Hur?

Läsa – t.ex. lärobokstexter och övningar, skriftliga instruktioner .

Lyssna - t.ex. hörövningar, instruktioner, samtal.

Tala och samtala – t ex. samtal, diskussioner, läsövningar t.ex. i form av dialoger i klassrummet.

Skriva – t.ex. skrivövningar i klassrummet och vid hemarbete, lektionsanteckningar, läxförhör och prov.

Bedömning

Jag kommer att bedöma

 • hur effektivt du använt tiden under lektionerna
 • hur väl och varierat du formulerar dig skriftligt och muntligt
 • läxor och prov v.40

Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback