Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Färger och former i naturen och de känslor som de väcker

093221 Förskolan Grönkullen, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Vilka färger och former upptäcker barnen i sin närmiljö vid Stora Skuggan och vilka känslor väcker det hos dem?

Odenplans mall för pedagogisk planering

 

Avdelning - projektnamn

Styrdokument vi utgår ifrån:

- Läroplanen

- Barnkonventionen

 

 

Syfte: (bakgrund och varför)

Vi vill att barnen ska få estetiska upplevelser genom att vi lägger fokus på att upptäcka en mångfald av färger och former i och kring miljön vid Stora skuggan. Vi ska också utforska vilka känslor de väcker eftersom vi vill att de ska utveckla sin förmåga att sätta ord på sina känslor.

 

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

·         förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

 

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

Barnen ska känna till och kunna benämna färger vi finner i naturen.

Baren ska utveckla förmåga att kommunicera vad de känner.

Barnen ska utveckla sin grovmotorik.

 

 

Exempel på litteratur:

”Memmo och Mysen söker efter färger” av Emma Virke

"Det som känns" av Anna Bjärkvik och Caroline Midbeck

"Allt om vänner" av Felicity Brooks och Frankie Allen

 

 

Arbetssätt: (beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt samt planera aktiviteter utifrån temat

Då vi vandrar i naturen riktar vi genom samtal barnens uppmärksamhet på färger och former i naturen samt vilka känslor de väcker. Då de möter olika grovmotoriska utmaningar samtalar vi med dem hur de känns då de till exempel hoppar, klättrar, springer eller går. Vi ska uppmärksamma barnen på att naturen bjuder på olika färger under olika årstider och då ska vi i relation till det också lyssna på musik som de fyra årstiderna av Vivaldi. Barnen ska också få utforska dessa känslor genom olika former av skapande; tex teckna och måla.

 

 

 

Exempel på lekaktiviteter vi erbjuder:

Ø  Kom alla mina kompisar! Som vad då? Som: röda tomater, gula citroner, grönt gräs

Ø  Under hökens alla vingar

Ø  Dansleken ”Veckovisan”

 

 

 

 

Reflektion: (Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker de det?

2. Vilket förändrat kunnande ser vi hos barnen?

3. Vad ska miljön innehålla för att väcka barnens intresse i projektet?

4. Planering framåt? Vad vill vi utveckla

 

Analys: (Gå igenom frågorna i december och maj. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vilka framgångsfaktorer har vi sett?

2. Är det något vi hade kunnat göra annorlunda?

3. Ser vi någon skillnad mellan pojkar och flickor / Äldre och yngre barn?

4. Hur går vi vidare?

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback