Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

8B Ma plan ( Geometri) v 40-46

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Planering av området geometri för 8 b vecka 40-46

Preliminär planering matematik åk avsnitt: Geometri åk 8 b ht 21

 

Innehåll:

På det här avsnittet får du lära dig att:

 

Beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor

 

Beräkna volym och begränsningsytans area av en cylinder

 

Beräkna volym av spetsiga kroppar och klot

 

Omvandla enheter för sträcka, area och volym

 

Lära sig lite om att skriva kod

 

Begreppslista

Dimension, kvadratmeter, cirkelsektor, längd, kubikmeter, basyta, sträcka, omkrets, cylindervolym, cirkel, mantelyta, yta, diameter, begränsningsyta, kropp, hektar, kon, meter, cirkelbåge, pyramid och klot

 

Undervisning

 

-Genomgång och gruppdiskussioner

 

-Enskilt arbete

 

-Eventuellt praktiska övningar

Vecka

Dag/pass

Moment

 

Sidor

40

tis

Dimensioner längd och längdenheter. A-blad 2.1

 

56-57

 

ons

Forts Längd+ längdenheter, cirkelns omkrets. A-blad 2.2

 

57-59

 

tor

Area och areaenheter. A-blad 2.3. Rep 6

 

60

 

fre

Area av stora områden. A-blad 2.4 Rep 7

 

61

41

tis

Cirkelns area- A-blad 2.5

 

62-63

 

ons

Ev forts Cirkelns area + Cirkelbåge + Cirkelsektor. A-blad 2.6. Rep 8

 

63-64

 

tor

Volym och volymenheter. A-blad 2.7 och 2.8

 

65

 

fre

Cylinders volym A-blad 2.9 till 2.11

 

66-67

42

tis

Pyramid och kon. A 2.12. Rep 9+ ev fort cylinderns volym (A.2.11 och A 2.12)

 

67-68

 

ons

Klotets volym. A-blad 2.13 + 2.14. Rep 10

 

69

 

tor

Rita med kod samt repetition

 

71

 

fre

Diagnos

   
   

Blå Kurs

Röd Kurs

 

43

tis

Längd och längdenheter s 76

A-blad 2.1

Mer om omkrets s 86-87

 
 

ons

Cirkelns omkrets.S 77. A-blad 2.2. Rep 6

Forts mer om omkrets + mer om area + enheter s 87-88. A-blad 2:15

 
 

tor

Area och areaenheter.S 78. A-blad 2.3. Rep 7

Befolkningstäthet s 89

 
 

fre

Cirkelns Area, S 79. A-blad 2.5, Rep 8

Mer om klotets volym samt begränsning ytans area.  90-91

 

45

tis

Volym och volymenheter. S 80, Rätblockets volym. S 81. A-blad 2.7-2.9

Mer om klotets volym och begränsningar ytans area. S 90-91

 
 

ons

Cylinderns volym s 82. + Pyramidens och konens volym   s 83. A-blad 2.10. A-blad 2.12. Rep 9

Blandade övningar. S 92. A-blad 2.16-2.17

 
 

tor

Cylinder och klot. S 84. Rep 10. A-blad 2.11

Svarta sidor s 94-95

 
 

fre

Repetition

Svarta sidor s 94-95

 

46

tis

Prov del 1

Prov del 1

 
 

ons

Prov del 2

Prov  del 2

 Läsanvisningar

 

Grön Kurs sid 56-69 samt sid 71

 

Blå Kurs sid 76-84

 

Röd Kurs sid 86-92

 

Svarta sidor s 94-95

 

Sammanfattning läs gärna och repetera två och två sid 96-97Lycka till önskar Henrik!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback