Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Idrott och hälsa; Rörelse och förebyggande av skador

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

I ämnet Idrott och hälsa tränar du på att variera och anpassa dina rörelser till olika sammanhang såsom olika idrotter, lek och spel. Din förmåga att röra dig har du sannolikt glädje och nytta av både nu och resten av livet - och kan vara en värdefull hälsoresurs för dig på olika sätt. Det är också viktigt att vi kan genomföra aktiviteter på ett säkert sätt och lär oss hur vi förebygger skador.

Pedagogisk planering från Solskiftesskolan

 

Rubrik: Idrott och hälsa, år 6 HT 2021

Varför ska du lära dig variera och anpassa rörelser i olika sammanhang?

Du får utforska vad det innebär att vara just du i olika aktiviteter och lära dig att variera och anpassa dina rörelser till olika sammanhang - både enskilt och tillsammans med andra. För att du ska utveckla din motorik arbetar vi med sammansatta grundformer och olika lekar och spel.

Varför ska du lära dig att förebygga risker och skador samt visa hänsyn och agera säkert?

För att vi ska kunna ha en säker idrottsundervisning där alla ska känna sig trygga.

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

Vi utvecklar allsidig rörelseförmåga genom olika aktiviteter t. ex.: Friidrott, redskapsbanor/stationer samt idrotter, lek och olika spel. I detta tränar vi även på teknik, samarbete, samspel, strategier och metoder samt fair play. Vi kommer även gå igenom säkerhet och hänsynstagande i samband med aktivitet samt hur du kan förebygga skador genom t ex uppvärmning.

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

Vi kommer under terminens gång arbeta med olika aktiviteter som utvecklar din rörelseförmåga samt dina kunskaper om hur du förebygger skador och genomför aktiviteter på en säkert sätt. I classroom kommer planering finnas för varje period.

 

Hur ska du examineras? 

  • Din motoriska utveckling - koordination, balans och kroppskontroll i olika former. 
  • Hur bra flyt du har i dina rörelseövergångar.
  • Hur säker du är i dina rörelser. 
  • Hur du varierar och anpassar dina rörelser genom olika strategier och metoder för att få olika spel och lekar att fungera.
  • Hur väl du agerar hänsynsfullt och säkert i olika situationer samt kan beskriva hur du kan förebygga skador

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.

Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback