Skolbanken Logo
Skolbanken

Vad är matematik?

223931 Förskolan Torget, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 21 oktober 2021

Under läsårets gång kommer vi arbeta med olika matematiska aktiviteter på Frukten. På ett lustfyllt sätt påvisar vi vad matematik kan vara, stimulerar barnens nyfikenhet och utmanar barnen vidare i deras matematiska förmåga.

  • VAD?

Vardagsmatematik. Barnen är omgivna av matematik hela dagarna, i miljön runt omkring dem och i deras lekar. Vi påvisar matematiken, vidgar deras matematiska ordförråd och utmanar dem att undersöka och beskriva sin omvärld. 

 

  • VARFÖR?

Utbildningen i förskolan ska skapa möjligheter för barnen att utveckla förmåga inom grundläggande vardagsmatematik. Barnen ska på ett lustfyllt och lekfullt sätt få möta matematik genom olika uttryckssätt samt ges förutsättningar att förstå vad matematik kan vara.

 

 

  • HUR? 

Vår undervisning i matematik tar avstamp i Alan Bishops matematiska aktiviteter:

LEKA

FÖRKLARA

DESIGNA

LOKALISERA

MÄTA 

RÄKNA

Förutom den spontana undervisning i matematik som ofta sker, vid tex en fruktstund när vi pratar om hur många delar vi skurit äpplet i eller vid maten när vi räknar om oliverna räcker till alla barnen vid bordet, så kommer vi att planera för undervisning i matematik med fokus på de matematiska aktiviteterna. 

Vi använder oss av samlingar och arbete i smågrupper för att leka fram den matematiska förståelsen. Vi skapar förutsättningar för tvärdiciplinärt lärande när vi låter barnen möta matematik genom tex rörelse, skapande, och samtal. 

 

  • VEM?

Alla barn kommer delta i matematiksamlingar och undervisningstillfällen anpassade utifrån ålder, behov och intresse. 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback