Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1

BKS Modersmål åk 1

Modersmålsenheten GR, Linköping · Senast uppdaterad: 27 mars 2022

Här börjar du att läsa modersmål. Det kommer att bli roligt. Snart kommer du att kunna prata, läsa och skriva på sitt modersmål.

Lärandemål:
Du kan känna igen ditt eget och andras namn    ·                                                                                                                                          Du Du ska kunna berätta om dig själv och din familj.                                                                                                                                  Du ska kunna alfabetet och alfabetisk ordning och vokaler.         
Du kan läsa enkla ord och meningar och prata och ställa frågor om det lästa.                                                                                  Du kan skriva bokstäver, enkla ord och korta meningar.                                                                                                                      Du kan följa enkla instruktioner.                                                                                                                                                            Du kan räkna 1-100 

 Arbetssätt

·      
Du kommer lära dig serbiska alfabetet och alfabetisk ordning och vokalerna.

·      
Du kommer lära dig sambandet mellan ljud och bokstav.

·      
Du kommer lära dig att avkoda ord och läsa nya ord.

·      
Du ska träna på att skriva ord, meningar såsom ditt namn samt till och med små berättelser.

·      
Läsa enkla texter. (kurslitteratur “Pocetnica”) + elevnäratexter

·      
Följa enkla instruktioner.                                                                                                                                                                         

Ly  Samtala om högtider och traditioner och lyssna musik                                                                                                                                                                              
Du
kommer att jobba med berättande texter, rim, ramsor, sånger, bilderböcker, sagor och myter.

·      
Du kommer att få öva på att berätta om dig själv, familjen och omgivning


Bedömning:
 

·      
Du visar att du känner igen ditt eget namn och andras namn.

·      
Du kan berätta kort om dig själv och din familj.                                                                                                                                   

Du kan berätta något om högtider och traditioner

D

·       Du kan skriva alfabetet och alfabetisk ordning och vokaler.

·      
Du kan läsa enkla texter och meningar.

·      
Du kan ställa frågor under lektioner. 

·      
Du kan följa enkla instruktioner. 

·     
 
Du kan läsa givna korta texter. 

Tidsplan:

VT 2022

Vecka 2-3 Fortsätt med alfabetet och alfabetisk ordning och vokalerna samt repetera att läsa  

Vecka 4-7 Träna och repetera att läsa och avkoda orden. Läsa högt.

Veckan 8 Sportlov

Vecka 9-13 Arbeta med läsförståelse. Göra övningar.

Veckan 15 Påsklov

Veckan 15 - 22

Alfabet och alfabetisk ordning

Läsa sagor och olika texter. Nya ord.

Samtala om olika ämne

Skriva enkla ord och meningar - jobba med övningar

Läsa och göra övningar.

Läsa beskrivande text. Nya ord.

Lek och sång

Läxor

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter