Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Homsan- Motorik 21/22

Mumindalens förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 29 oktober 2021

Vi strävar efter att ge barnen möjlighet till motoriska aktiviteter som främjar både grovmotorik och finmotorik. I lek och aktivitet utvecklas deras förmåga och i samtal utvecklas deras lärande kring vad hälsa och välbefinnande innebär.

Pedagogisk planering Mumindalens förskola 2021

 

Var är vi? - Nulägesanalys

Gruppen är sammansatt av tio nya barn från arbetslagets yngrebarnsgrupp samt fem barn som är kvar. Barnen känner till varandra men har inte arbetat ihop som grupp. Förändringar i arbetslaget är även det en faktor som påverkar barngruppen.

Majoriteten av barnen visar intresse för undervisning där rörelse och annan grovmotorisk aktivitet ingår. Intresset för finmotoriska aktiviteter är inte lika stort.

I samtal framgår det att barnen har viss kunskap kring olika faktorer som påverkar hälsan.

 

 

 

 

Vart ska vi? - (Vad vill vi att barnen ska utveckla)

Motorik :

Barnen ska utveckla sin fin- och grovmotorik och uppleva att det är roligt och meningsfullt. 

Att barnen vill och törs ta sig an motoriska utmaningar.

Öka barnens medvetenhet och kunskap kring god hälsa och vad som påverkar densamma.

 

 

Hur gör vi? – (Hur undervisar vi?)

Motorik: 

Undervisningen sker på individuellt plan och i grupp av olika storlek.

Barnen erbjuds motoriskt främjande aktiviteter och samtal på och utanför förskolan. Ett extra fokus blir på att erbjuda och uppmuntra finmotoriska aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

Delutvärdering i dec/jan och Resultat i maj/juni:

 

Hur blev det?

 

Hur går vi vidare? (fånga upp det ni inte nuddat vid utifrån er planering)

 

Resultat i maj/juni:

 

Hur blev det? - Samvärdering – nylägesanalys (barns förändrade kunnande)

 

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback