Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

3

Skapande Kungsörnen

Kungsbergsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 28 februari 2022

Skapandeaktiviteter på fritidshemmet Kungsörnen.

Pedagogisk planering - Skapande

Fritidsavdelning: Kungsörnen

Läsår: Ht-21/vt-22

 

Lärandemål

Vi har observerat att många på fritidshemmet är väldigt kreativa och tycker om att skapa, men ibland har de svårt att veta vad de ska skapa eller fastnar i vissa sätt att skapa. Eleverna ska få utveckla sina estetiska förmågor och kreativitet, samt fantasi.

 

Förmågor

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att..

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

 

Planering av utvärdering

Vid observationer och samtal för att se om eleverna tycker om aktiviteten.

 

Undervisning

Vid en fast tid varje vecka kommer vi erbjuda eleverna att vara med på en skapandeaktivitet där läraren har förberett vad som ska göras. Detta anpassas efter olika årstider, elevernas intresse och kompletterande till skolan. Ibland får eleverna begränsningar till ett/några material, ibland är det friare. Även temat är ibland begränsat, men att de får skapa fritt runt detta.

Aktiviteten kommer att fortgå under hela terminen, då det är en schemalagd aktivitet på torsdagar kl. 15.00-16.00.

 

Resultat av utvärdering

Elevantalet har varierat beroende på vilket skapande som har erbjudits, vilka elever som har varit närvarande på fritids dessa dagar, mm. De som närvarat på aktiviteten har tyckt att det är roligt och uppskattat. Det är bra stunder där eleverna skapar efter sin egen förmåga, men samtidigt utmanar sig själva och ber om hjälp när det behövs. 

Flera elever är inte närvarande på fritids när den styrda aktiviteten är, och för att ge dessa möjlighet till olika skapande så har vi tänkt om och ändrat lite i vår planering. För att ge eleverna fler möjligheter kring skapande, så erbjuder vi "Veckans skapande". Detta anslås varje måndag. Material till detta skapande finns samlat på samma plats som skapandet anslås. Detta skapande varieras; vissa skapande anslås med bild och qr-kod till en video där eleverna själva får följa instruktioner kring skapandet.

Skapande som genomförts: höstträd med avbild av elevens hand som trädstam (flaskfärg), halloweenpyssel (fladdermöss, mm.) alla hjärtans dag-skapande, fönstermålning med filmjölk, fönstermålning med vattenfärg, mm.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter