Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

3

Halloweenfest ht-21

Kungsbergsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 28 februari 2022

På höstlovet anordnade eleverna på Kungsörnens fritidshem en halloweenfest för resterande elever på Kungsbergsskolan.

Pedagogisk planering - Halloweenfest

Fritidsavdelning: Kungsörnen

Läsår: Ht-21

 

Lärandemål

Eleverna ska planera och genomföra en halloweenfest för alla fritidsavdelningar. De ska öva på att planera och genomföra en egen aktivitet, samt öva på att samarbeta.

 

Förmågor

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att..

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Planering av utvärdering

Efter genomförd aktivitet får eleverna utvärdera aktiviteten genom ett samtal där alla elever som vill får säga vad som gått bra, vad som kunde gått bättre, osv.

 

Undervisning

På fredagen under höstlovet ska eleverna på vår avdelning genomföra en halloweenfest för resterande fritidshem på skolan. Festen kommer att hållas i ett av klassrummen och fritidsrummet på vårt fritidshem. Under höstlovet får eleverna tillsammans planera hur festen ska genomföras, vilka aktiviteter som ska finnas med, hur lokalen ska dekoreras, osv. Eleverna får skapa dekorationer av olika material för att dekorera lokalen där festen ska hållas.

Det kommer att finnas en kiosk under fester där eleverna på vår fritidsavdelning kommer att sälja diverse godsaker för låtsaspengar som övriga elever fått när de kommit till festen. Tillsammans får eleverna bestämma vad som ska finnas med i kiosken, hur mycket varje grej ska kosta och hur mycket pengar varje elev ska få att handla för.

 

Resultat av utvärdering

Eleverna var engagerade och tyckte att det var roligt att arrangera halloweenfesten. De skapade egna dekorationer i olika material. Eleverna tyckte att det hade gått bra att samarbeta under både förberedelserna och under festens gång. 

När de skulle bestämma vad som skulle finnas med i kiosken ville de väldigt gärna ha med chokladbollar till försäljning. Detta innebar att de behövde baka. I mindre grupper med två till tre elever i varje, fick de sedan baka chokladbollar. Här tyckte eleverna att det var svårt att veta hur många som egentligen skulle komma att behövas under själva försäljningen. 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter