Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6

Konstruktion

Bodaskolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 22 oktober 2021

Ni skall konstruera något som rör sig och lyser. Detta kan vara en bil, en robot, en karusell, en lastbil.

Ni skall konstruera något som rör sig och lyser.

Ni skall arbeta i par eller tre.

Under arbetets gång skall ni efter varje lektion skriva loggbok där ni dokumenterar vart ni gjort vid varje tillfälle. Tänk på att ändra i loggboken under arbetets gång om ni tex tänker om eller byter konstruktion eller komponenter. 

Ni skall göra en enkel skiss på er konstruktion

Ni skall göra en 3D modell av skissen i programmet Tinkercad

Ni skall göra ett kopplingsschema till era elkomponenter

Ni skall bygga ihop er konstruktion tillsammans med elkomponenterna

Material får ni av oss på skolan men vill ni ta med något hemifrån går det bra, tänk på att dokumentera allt i er loggbok

Tänk på att det får ta tid, ni kan behöva tänka om, koppla om, göra om.

När arbetet är klart ska ni få berätta för era klasskompisar om er konstruktion och hur arbetet har gått.

Från var av er vill jag ha följande: 

Skiss

Tinkercad

Kopplingsschema

Loggbok

Per grupp vill jag ha:

Färdig konstruktion som rör sig och har lampor som lyser.

 

LYCKA TILL!!!


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback