Skolbanken Logo
Skolbanken

Myrans projekt om myrstacken

Tjädern, Haninge Förskolor · Senast uppdaterad: 22 oktober 2021

Förskolan Tjädern arbetar med det kommungemensamma projektet ”Vär(l)den av möten” med inriktning på Natur, levande och icke levande. Vi låter barnen utforska omvärlden utifrån ett hållbarhetsperspektiv och i relation till andra människor, miljöer och material.

Vi på Myran började vårt utforskande kring myrstacken på vår första utflykt till lekparken. Vi undersökte träden och rönnbären både på plats och även medtagna rönnbär till förskolan. Utifrån dessa skapade vi vårt myran träd, våra grönmålade händer som löv och med limmade rönnbär på. Vid våra äventyr till skogen så upptäckte vi snart myrstacken som bodde under trädet. Vi la till en myrstack under vårt handträd och valde sedan att tillverka vår egen myrstack i papier mache som vi nu har målat och ska pryda med barr som vi plockat. 

Under vårt utforskande använder barnen både analoga och digitala hjälpmedel som projektorn, ipad, dator men även skapande material såsom lim, barr, papper, pennor m.m.

Vi ger barnen möjlighet att samtala om sina upplevelser och även reflektera tillsammans. Detta genom dagliga samtal, men även med hjälp av bilder, sådant vi tillverkat osv. Detta ger oss underlag till vårt fortsatta utforskande/projekt. 

 Frågeställningar: 

- Hur bor myran? 

-Hur ser det ut inuti myrstacken? 

-Vad äter myran? 

Vi arbetar med Barnkonventionens artikel nr 7 – Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap, och artikel nr 12 – Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

 

Vi arbetar aktivt med vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling och ger barnen möjlighet att utvecklas utan att begränsas av andras värderingar. Kompisböckerna med igelkott och ekorre är bra hjälpmedel kring detta som vi gärna använder i vår dagliga verksamhet. 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback