Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hållbar utveckling

034361 Förskolan Fredsduvan, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 22 oktober 2021

Tema Hållbar utveckling - Jämställdhet och barns språkutveckling

I Spånga-Tensta arbetar vi med ett 3-årigt gemensamt tema i de kommunala förskolorna.

Temat är ”Hållbar utveckling”.

Syftet med att ha ett gemensamt tema är att skapa likvärdighet för alla barn i stadsdelens förskolor. Hållbar utveckling är en viktig samhällsfråga och barnen behöver få med sig kunskaper om vad det kan innebära.

Detta år är det social hållbarhet med Jämställdhet och barns språkutveckling som är i fokus.

Språkutveckling har mycket stor betydelse för varje människas förutsättningar att göra sin röst hörd och deras möjligheter att leva demokrati.

Jämställdhet handlar om att alla barn oavsett kön ska ha samma möjligheter i livet.

För varje år har vi olika fokus och i år är fokuset Jämställdhet och barns språkutveckling. Inom området jämställdhet innebär det att pedagogerna observerar om de finns skillnader mellan könen bland barnen när det gäller hur de använder materialet, tittar på om de har olika strategier samt hur pedagogerna bemöter barnen. Detta för att kunna arbeta för en ökad jämställdhet.

Inom området barns språkutveckling arbetar vi med att öka barns ordförråd, utveckla deras förmåga att berätta samt att deras grammatiska förmåga utvecklas.

Under den första tiden på terminen (ca 2 månader), som vi kallar observationsperiod uppmärksammar alla pedagoger vad barnen undrar över och är nyfikna på att lära sig mer om.

Pedagogerna har en fråga dom observerar utifrån:

”Vad kan barns möte med språk, litteratur och omgivning bli? i sin planering.

Detta ligger till grund för en veckoplanering där undervisningen utgår ifrån Förskolans Läroplan där alla olika ämnesområden ska finnas med. Undervisningstillfällena planeras även utifrån barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och förutsättningar.

 Mål för läsåret är att alla:

-       Barn kommer till tals och utövar inflytande över sitt lärande

-       Barn ställer och undersöker hypoteser

-       Barn använder språkets olika genrer i sin lek och kommunikation med andra.

-       Barn har tillit till sin egen förmåga att kommunicera

Arbetssätt:

Vi arbetar i projekt vilket innebär att ett kunskapsområde undersöks fördjupat inom ramen för det gemensamma temat, för att barnen ska få många tillfällen till lärande på flera olika sätt.

Barnen delas in i mindre grupper under olika tillfällen under dagen och under veckan. Barn och pedagoger undersöker tillsammans olika frågor och funderingar. Pedagogerna planerar undervisningen utifrån barnens tidigare kunskaper och barnen får uppgifter som ska leda till ett fördjupat lärande. Barnen får möjlighet att använda olika uttryckssätt där arbetet med estetiska uttrycksformer är en viktig del av undervisningen. Digitala verktyg används också för att fördjupa lärandet.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback