Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

Medeltiden

Katedralskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 22 oktober 2021

Seminarium medeltiden

Här är då uppgiften, och vi har vårt seminarium nästa onsdag den 27/10.


En medeltida personlighet

Ni ska var och en skapa en medeltida figur som ni sedan ska presentera för klasskamraterna. Ni får börja med att samla fakta som skulle kunna passa den karaktär som ni har fått på er lott. Om ni exempelvis har fått riddaren, ska ni ta reda på hur riddarna hade det på medeltiden. Hur de uppfostrades, vad de åt, hur deras vardag såg ut, etc. Därefter bestämmer ni namn, ålder, egenskaper och levnadsvanor för er figur.

Ni har ett par lektioner på er att samla in fakta och förbereda presentationen i seminarieform. Börja med att se vad ni får ut av läroboken. Därefter får ni på egen hand söka fakta i biblioteket och på nätet.

Presentationen bör vara ca 5 min lång.

Pax vobiscum!
Anders


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback