Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Europas sista vildmark

Centrumskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 23 oktober 2021

Har du varit i fjällen någon gång? När man kommer upp till fjällen, långt bort från all trafik och alla hus, är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser du kan uppleva det. Därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark". Att kalla den vildmark är inte helt rätt. Varför det inte är det kommer vi bland annat titta på i detta kapitel.

 

Vi kommer att arbeta med kapitlet "Europas sista vildmark?" utifrån boken "Koll på NO, år 5". Vi kommer att svara på frågor till texten, ha genomgångar och diskussioner i gruppen. Vi avslutar kapitlet med ett test.

Mål: När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • Ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
  • Förklara vad som menas med växtzoner.
  • Förklara hur vi människor påverkar de svenska fjällens och Alpernas natur. 
  • Berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.
  • Kunna sätta in aktuella begrepp  i ett sammanhang

 

Begrepp i kapitlet:

Växtzon, trädgräns, kalfjäll, glaciär, fjällnära, barrskog, fjällbjörkskog, myr, exploatera, anpassning, näringskedja, kalhygge, nationalpark och naturreservat.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav biologi åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback