Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Kroppen

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 24 oktober 2021

I vårt tema om kroppen kommer du att få lära dig mer om kroppen och de delar som vi inte ser, hur vi människor fungerar och vad vi behöver för att må bra.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Att utveckla nyfikenhet, intresse och kunskap om hur den fantastiska människokroppen fungerar.

 

Mål med undervisningen

Under arbetets gång kommer du få lära dig mer om:

 

- hjärtat och blodet

- lungorna och andningen

- matspjälkningen

- huden

- skelett och muskler

- hjärnan och våra sinnen

- hur barn blir till

 

Du ska få lära dig detta genom:

- arbete med materialet, "Stopp, min kropp!", från Rädda barnen

- lärarledda genomgångar

- diskussioner i mindre grupper

- enkla experiment och undersökningar

- filmer om "Maskinen kroppen"

- att läsa texter som handlar om kroppen

- att skriva faktatexter som blir till en bok

- skapa egna bilder som förstärker kunskapsinlärningen

 

- Grupparbete: "Bygga en kropp"

Kroppen byggs av äggkartonger och toarullar och fylls på med "organ" allteftersom arbetet med kroppen fortskrider.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- Kunna berätta om vår kropp, vad kroppsdelarna och våra viktigaste organ heter samt vilken funktion de har.

- Med hjälp av nyckelord såväl skriftligt som muntligt kunna redogöra för hur kroppen fungerar inom de olika områdena.

 

Du får visa vad du kan

Det gör du genom att:

- delta aktivt på lektionerna

- skriva faktatexter utifrån nyckelord

- bidra i grupparbetet med att "bygga en kropp"

- göra enkla undersökningar och kunna dokumentera dessa

- sätta ut några av kroppens organ på ett papper med en tom kropp, (såväl i början som) i slutet av temat


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback